เครื่องกรอง ไส้กรอง ถุงกรอง

เครื่องกรองและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรอง(Filter)

บริษัทของเราได้จำหน่ายเครื่องกรองเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการชุบผิวชิ้นงานรวมไปถึงวัสดุที่ใช้ในการกรองสิ่งสกปรก เช่นไส้กรองประเภทต่างๆ ถุงผ้า เป็นต้น นอกจากเครื่องกรองที่ใช้ในด้านอุตสาหกรรมแล้ว ทางบริษัทยังจัดจำหน่ายเครื่องกรองและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรองน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคด้วย

1.เครื่องกรองเคมีในอุตสาหกรรมการผลิต


2.เครื่องกรองน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค

...

Filter Housing

...

Stainless Steel Housing


3.ไส้กรองน้ำ(Cartridge Filter)
ทางบริษัทของเราจำหน่ายสินค้าประเภทไส้กรองน้ำที่มีคุณภาพ ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ถึงมาตรฐานและคุณภาพน้ำหลังจากที่ผ่านระบบการกรอง ซึ่งขนาดของไส้กรองที่เรามีจำหน่ายนั้น บริษัทของเรามีจำหน่ายทุกขนาด ทุกเกรด ตั้งแต่เกรดที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคไปจนถึงเกรดที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ

...


4.ถุงผ้า(Filter Bag)

ทางบริษัทของเรามีความชำนาญด้านถุงผ้าสำหรับการกรองน้ำและอากาศ โดยเรามีการนำเข้าผ้าชั้นดีที่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศและนำมาตัดเย็บด้วยช่างที่มีประสบการณ์ ตามขนาดและความต้องการของลูกค้า