งานดัดลวด

บริการรับดัดลวด( Wire Bending)

บริษัท เอ็ม แอล โปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด ให้บริการรับทำสปริงทุกประเภทตั้งแต่ 0.4 ถึง 5.0 มิลลิเมตร ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยด้วยเครื่อง CNC รับผลิตสปริงประเภทต่างๆ ได้แก่สปริงชนิดกด สปริงชนิดดึง สปริงสปริงชนิดดัดและสปริงชนิดดีดตามตัวอย่างที่ลูกค้าต้องการ ด้วยราคาที่ย่อมเยา ด้วยฝีมือปราณี เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ


1.ลักษณะสปริงชนิดกด (Concoil Compression Spring)


2.ลักษณะสปริงชนิดดึง(Extension Spring)


3.ลักษณะสปริงชนิดดัดและสปริงชนิดดีด (Wire Forming & Torsion Spring)