งานตัด พับ ม้วน และขึ้นรูปโลหะ พลาสติก ยาง

บริการตัด พับ ม้วน กลึง และขึ้นรูป
โลหะ พลาสติก ยางตามแบบ(Cutting and Forming)

นอกจากสินค้าสำเร็จรูปที่เรามาจำหน่ายเช่น พลาสติก ไทเทเนียม โลหะประเภทต่างๆ และทางเรายังรับขึ้นรูปสินค้าตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย ลักษณะงานบริการที่เรารับทำให้กับลูกค้ามีดังต่อไปนี้

1.เครื่องกรองเคมีในอุตสาหกรรมการผลิต

    - บริการตัดและขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกตามแบบด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และฝีมือที่ประณีต

    - บริการพับม้วนแผ่น PP PVC ตามแบบด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เช่น งานScrubber เป็นต้น

    - บริการขึ้นรูป ถัง PVC / PP ตามแบบ


2. บริการตัด พับ ม้วน กลึง และขึ้นรูปงานจำพวกงานโลหะประเภทต่างๆ

    - บริการตัด พับ ม้วน กลึง โลหะตามแบบด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

    - บริการขึ้นรูปงานโลหะ ตามแบบเช่น ถังเหล็ก สแตนเลส ไทเทเนียม จิ๊กแขวนชิ้นงาน เป็นต้น


3.บริการขึ้นรูปยางตามแบบ

    - บริการขึ้นรูปชิ้นงานยางตามแบบด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และทีมงานที่มีประสบการณ์