บริการจัดหาสินค้าภายในและต่างประเทศ

บริการจัดหาสินค้าทั้งใน และต่างประเทศ

บริษัท เอ็ม แอล โปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด ได้ให้บริการจัดหาสินค้าอุตสาหกรรมประเภทต่างๆทั้งในและต่างประเทศตามยี่ห้อหรือสเป็คที่ลูกค้าต้องการเช่น ปั๊มเคมี เครื่องกรอง ตู้ไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น อีกทั้งยังมีบริการนำเข้าส่งออกสินค้าให้แก่ลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่ทางลูกค้าอีกด้วย